Vilka är vi

Total Member Involvement

Scandinavian Adventist Lay Ministry

 

Vi är ett ministerium vars huvuduppgift är att tala om för alla att Jesus 2: a ankomsten är nära. Jesus avslöjade många detaljer i profetiorna omkring tidernas slut och visa vad skulle hända precis innan hans återkomst och varför ska alla förbereda sig inför den dagen.

 

"TOTAL MEMBER INVOLVEMENT" är vår uppgift och stödjer Adventist General Konferensen och vår lokala Mission Union - Sjundedags Adventistsamfundet - genom att predika om Jesus, hans profetiorna och hans Ord, den Eviga Evangeliet.

Vi som arbetar i detta ministerium är adventist lekmän som frivilligt och ideelt tillbringar våra liv, tid och resurser åt Herrens verk. Maranatha! Jesus är snart här!

 

Bibeln säger....

att alla är syndare

 

"Alla har vi syndat, och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha"

 

Romarbrevet 3:23

att i Jesus är vi frälsta

 

"För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv."

 

John. 3:16

att Jesus kommer nu

 

"Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen, och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet.

 

Matteus 24:30

 

och också säger...

att veckans vilodagen är Sabbaten

 

8 "Kom ihåg att betrakta sabbaten som en helig dag.9 Sex dagar i veckan är till för dina dagliga göromål och ditt vanliga arbete,10 men den sjunde dagen är en ledig dag, som du ska vila på inför Herren, din Gud. På den dagen får du inte utföra något som helst arbete, och inte heller får din son, dotter eller tjänare, vare sig man eller kvinna, eller din boskap eller de som bor som främlingar ibland er göra det.11 På sex dagar skapade nämligen Herren himlen, jorden och havet och allt som finns där, men på den sjunde dagen vilade han. Därför välsignade han sabbatsdagen och avskilde den som en heli g dag."

 

2 Mosebok 20:8-11

 

om de som dör: Vad händer med de? och Var är de någonstans?

"När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft.Den dagen går deras planer om intet." Psalm 146:4

 

"De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. 6 Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen." Predikaren 9:5

 

"då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrånoch anden vänder åter till Gud som gav den." Predikaren 12:7

att bara Gud är odödlig

 

 

 

"till vår Herre Jesu Kristi ankomst, 15 som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen" 1 Timotheosbrevet 6:14, 15.

 

Utgivare: Scandinavian Adventist Lay Ministry® 2017

Registrerad hos Skatteverket All Rights Reserved E-post: admin@sadlaym.org